1.00

Qeydiyyat kitabı

Kitablar müəssisələrinin daha rahat şəkildə yenidən qurulması işlərini bərpa etmək üçün istifadə olunur.

Qeydiyyat kitabı

A4 (297 mm x 210 mm) və ya A5 (210 x 148 mm) ölçüsündə,

Karton və ya yumşaq cildlə, iç kağızı rəngli və ya ağ qara çap ilə, 80 qr. ofset kağızında sapla tikiş aparatı ilə xüsusi üsulla tikilib hazırlanır. Kitablar 1, 5, 10, 50 və s. saylar üzrə hazırlanır.

Kateqoriya:
Təsvir

Təsvir

Kitablar müəssisələrinin daha rahat şəkildə yenidən qurulması işlərini bərpa etmək üçün istifadə olunur.

Qeydiyyat kitabı

A4 (297 mm x 210 mm) və ya A5 (210 x 148 mm) ölçüsündə,

Karton və ya yumşaq cildlə, iç kağızı rəngli və ya ağ qara çap ilə, 80 qr. ofset kağızında sapla tikiş aparatı ilə xüsusi üsulla tikilib hazırlanır. Kitablar 1, 5, 10, 50 və s. saylar üzrə hazırlanır.