Tədqiqatlar göstərilib ki, kağız ilk dəfə bizim eranın II əsrində Çində – Çay Jun götürülüb. İlk əvvəl kağız üçün xammal bazası kimi ipəkdən, tut ağacının qabığından və s. bitki liflərindən istifadə edirdilər. Kağızın kəşfi bir sıra sahələrdən öz təsirini göstərdi. Belə ki, hal-hazırkı elm və texnikanı, məişətimizi və s. sahələri kağızsız etmək mümkün deyildir. Elm, texnika, insan şüuru inkişaf etdirdikcə kağızın alınmasında müasirləşir və inkişaf edir. Hələ IX – XII əsrlərdə kağız bəzi Avropa dövlətlərində ancaq məktəb kitabları yazmaq üçün istifadə olunduğundan o, çox bahalı hesab olunurdu. Lakin zaman keçdikcə kağız – karton mallarının tətbiqi sahəsi genişlənmişdir. müəyyən edilmiş qaydada, təyinatlı, ölçülü, rəngli, formatlı kağız və kartonlara rast gəlinir. Təyinat etibarı ilə dəftərxana ləvazimatları üçün, qiymətli əskinazların istehsalı üçün,da binaların daxili üçün istifadə olunan kağız mallarını bir birindən əlavə tikintidirmək lazımdır. Buna görə də kağız və karton malları bir – birindən yenidənnə görə istifadə edilməlidir, onların istehsal üsullarından da bu çıxarılmalıdır. Sonda bu avtomatik olaraq onların istehlak xassələrinə təsir göstərir. Misal üçün, tara üçün saxlanılan kağız və kartonlar bir-birindən ərzaq məhsulları və sənaye malları üçün ilk dəfə olaraq istifadə etdilər. Çünki ərzaqla təmasda olan kağız malları ekoloji cəhətdən təmiz və gigiyenik olmalıdır.

Respublikamıza daxil olan kağız və karton mallarının keyfiyyətli ilk gömrük komissiyalarının ixtisaslaşdırılmış laboratoriyalarında yoxlanılır, sonra onların respublikanın satış məntəqələrinə buraxılmasına icazə verilir. Yazı kağızlarının, dəftər vərəqələrinin keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Çünki, qərar kağızlarda yazılmış yazıları, rəsmi, albomlarında çəkilmiş rəsmləri daha uzun saxlamaq mumkundur. Bunun üçün istehsal edilmiş hər bir kağız növü standart və texniki şərtlərə uyğun olması, əhalinin yüksək keyfiyyətli tələbinin olması üçün vacib məsələdir.